De verborgen kosten van websitevertaling (deel twee)

Kom meer te weten over workflow- en projectcoördinatiekosten en de oplossing die deze uitdagingen wegneemt.

Avatar van Craig Witt
Craig Witt

10 juli 2018

4 MIN. LEZEN

Er doen zich bij websitevertaling een aantal verborgen kosten voor en die kunnen snel oplopen. Het is belangrijk uzelf hierop voor te bereiden, zodat uw project niet ontspoort, u de klanten die u probeert aan te trekken niet verjaagt en uw merk en bedrijfsresultaat geen schade berokkent.

In deel een van deze blogreeks kijken we naar hoe de complexiteit van websitelokalisatie verschillende soorten kosten voortbrengt ten koste van uw budget en de business, waaronder uw merk en personeel.

Laten we eens nader ingaan op de kosten van vertaalworkflow, de kosten van veelomvattende vertaling en projectcoördinatie, en de op technologie gebaseerde oplossing waarmee deze weg te nemen zijn.

Kosten van de vertaalworkflow

De complexe workflow die vereist is voor het volledig en juist vertalen van websitecontent is een belangrijke kostenfactor. De gangbare vertaalworkflow omvat meerdere tijdrovende stappen. Uw interne team moet bijvoorbeeld:

 • te vertalen content bepalen
 • handmatig content uitfilteren
 • deze naar een vertaalbureau verzenden
 • vertaalde content in ontvangst nemen van het vertaalbureau
 • de vertaling op juistheid beoordelen
 • de uiteindelijke content in de gelokaliseerde website opnemen
 • zorgen dat de content goed wordt weergegeven

Veel vertaalbureaus hanteren lange doorlooptijden voor projecten. De workflow is vooral problematisch aan het begin van het project vanwege de steile leercurve voor vertalers die nog vertrouwd moeten raken met uw merk, stijl en voorkeuren. Voordat uw website wordt gelanceerd, kan er een jaar verstreken zijn.

Snelheid is ook cruciaal voor contentupdates wanneer de website eenmaal live gaat. Door vertragingen kan het zijn dat de content op uw gelokaliseerde website niet synchroon loopt met die van uw hoofdwebsite. Het leidt tot verwarring en frustratie bij uw bezoekers wanneer zij tegen onvertaalde tekst aanlopen.

Vertragingen van welke soort dan ook kunnen ook een negatieve impact hebben op uw bedrijfsactiviteiten, omdat uw marketingteam in het andere land dan niet tijdig nieuwe producten, diensten en speciale aanbiedingen kan promoten.

Kosten van veelomvattende vertaling

Wilt u een uitgebreide, gelokaliseerde website met rijke functionaliteit bouwen, dan moet u een breed scala aan elementen vertalen, waarvan er veel niet in uw CMS zijn opgeslagen. Buiten de gebruikelijke tekst, wilt u dan ook vertaling van:

 • Metadata en gestructureerde gegevens
 • afbeeldingen waarin tekst is opgenomen
 • Video's
 • mobiele applicaties
 • dynamisch geladen functionaliteit van derden zoals klantbeoordelingssystemen
 • dynamische pdf's zoals klantaccountverklaringen
 • code in JavaScript-applicaties
 • andere multimedia-elementen

Veel van de traditionele vertaalbureaus ontbreekt het aan de technologie en expertise voor het opsporen van deze content in uw website. Uw marketing- of IT-team wordt dan gedwongen deze op te sporen, uit de website te halen en aan uw leverancier over te dragen. In sommige gevallen kan het vertaalbureau het vertalen van deze elementen niet eens uitvoeren. U zult experts moeten zoeken die dat wel kunnen.

Coördinatiekosten

Het slagen of mislukken van een websitevertaalproject kan afhangen van de effectiviteit van het dagelijkse workflowbeheer. Het probleem en de kosten van coördinatie reiken echter verder dan de samenwerking tussen uw team en een vertaalbureau.

Uw gelokaliseerde website is een ondersteunend en noodzakelijk hulpmiddel voor sales, marketing, bedrijfsontwikkeling, samenwerkingsverbanden, investeringen en naleving van regels en voorschriften.

Zijn de eerste lancering en daaropvolgende updates niet goed gecoördineerd, dan levert uw internationale website niet wat uw teams en klanten nodig hebben.

U wilt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat vertaalde content tijdig wordt geplaatst vanwege:

 • de promotie van nieuwe producten en/of diensten
 • het voorstellen van nieuwe partners of investeerders
 • het voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften
 • het belichten van een belangrijk succesverhaal van een klant
 • het genereren van vraag naar nieuwe marketingmiddelen zoals een whitepaper of infographic
 • het weergeven van een blog over een actueel onderwerp

Het antwoord: op technologie gebaseerde vertaaloplossingen

De dure valkuilen kunnen op een elegante manier worden omzeild. Geavanceerde, op technologie gebaseerde oplossingen pakken deze kosten aan door:

 • vermindering van arbeidsintensieve processen
 • voorkoming van dubbel werk
 • integratie in bestaande webmanagementsystemen
 • automatisering van workflows

Een van de krachtigste oplossingen voor het aanpakken van verborgen websitevertaalkosten is de turnkey-proxy, die uw hoofdwebsite doorzoekt om wijzigingen op te sporen zodra deze zich voordoen en automatisch de nieuwe content ter vertaling in te plannen, ongeacht de bestandsindeling ervan.

Eenmaal vertaalde content wordt in ontvangst genomen en voor later gebruik opgeslagen in de vertaaldatabase. Hiermee wordt de gelokaliseerde website en ook voorzieningen voor andere kanalen gevuld, wat tijd, moeite en dure stappen bespaart die een websiteproject kunnen vertragen.

Om ervoor te zorgen dat de vertaalde content in uw ontwerpsjablonen past, kan een turnkey proxy-oplossing vertalers interfaces voor 'contextuele integriteit' bieden. Deze handige tools bieden live zicht op vertalingen in het ontwerp van de website, zodat vertalers direct kunnen zien hoe content eruit zal zien en vertalingen in realtime kunnen afstemmen op het sjabloon van de pagina.

Dit resulteert in een aanzienlijke reductie in de tijd die wordt besteed aan het controleren en publiceren van content. Het dure alternatief is keer op keer met webdesigners aan de slag gaan.

Conclusie

De complexiteit van traditionele benaderingen voor websitevertaling kan tot onvoorziene kosten leiden die gevolgen hebben voor uw budget, uw team en bedrijfsdoelstellingen.

Oplossingen op basis van de nieuwste technologie kunnen deze kosten in de hand houden en resulteren in snelle, veelomvattende vertalingen van hoge kwaliteit, waarmee uw gelokaliseerde website aan de hoogste verwachtingen van uw internationale bezoekers kan voldoen.

Avatar van Craig Witt
Craig Witt

10 juli 2018

4 MIN. LEZEN